adatvédelmi

tájékoztató

megosztás

 

Az EK Auto Hungary Kft .alapvető célkitűzése, hogy biztosítsa a személyes adatok titkosságát és bizalmasságát, összhangban a személyes adatok védelméről szóló 1999. december 13-i 15 sz. organikus törvény (BOE 12/14/1999), valamint az 1999. december 13-i 15 sz. organikus törvényt jóváhagyó 2007. december 21-i 1720 sz. királyi rendelet által megállapított, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozásokkal.

 

1. Az ügyirat tulajdonjoga:

EK Auto Hungary Kft., melynek székhelye:2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108. Anna-ház, az a jogi személy, amely a szolgáltatások nyújtása során a vállalat adminisztratív, adózási és számviteli irányítása, valamint az ügyfelekkel és beszállítókkal történő kapcsolattartás céljából szerzett Személyes Adatokat tartalmazó ügyiratokkal rendelkezik; ezen adatokat az adatgyűjtés célján túl más célra nem használja. A vállalat felel ezen ügyiratok kezeléséért. Az ügyiratokat a spanyol Adatvédelmi Ügynökség nyilvántartásában, az ebben a kérdésben szereplő előírásoknak megfelelően nyilvántartásba vették.

 

2. Az adatok minősége

Az EK Auto Hungary Kft  ügyirataiban található Személyes Adatok az adatgyűjtés céljának megfelelően és szigorúan a szükséges mértékben kerülnek kezelésre és frissítésre.

Az EK Auto Hungary Kft . garantálja minden olyan technikai és szervezeti intézkedés meghozatalát, mely szükséges az általa őrzött személyes adatok biztonsága és épsége megőrzése szempontjából, elkerülendő ezek megváltoztatását, elvesztését, kezelését vagy az ezekhez való illetéktelen hozzáférést, figyelembe véve a technológiai jellegzetességeket, a tárolt adatok természetét, valamint minden kockázatot, származzon emberi tevékenységből vagy a fizikai vagy természeti környezetből.

 

3. Az adatok hozzáféréséhez, javításához, törléséhez vagy vitatásához való jog:

A felhasználó bármikor gyakorolhatja az adatok hozzáféréséhez, javításához, törléséhez vagy vitatásához való jogát a következő címre elküldött levél formájában: EK Auto Hungary Kft, 2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108. Anna-ház, vagy e-mailes formában: info@ekauto.net. Mivel ezek a jogok nagyon személyesek, szükséges, hogy az érintett igazolja személyazonosságát. A személyes adatok soha nem kerülnek kiadásra harmadik fél számára, hacsak a felhasználó erre engedélyt nem adott vagy valamely jogi rendelkezés ezt lehetővé nem teszi.

 

 

4. Hozzáférési biztonság:

Azon oldalakhoz való hozzáférés, amelyeken a EK Auto Hungary Kft ügyfele a személyes adatokat kezeli, biztonságos internetes kapcsolaton keresztül, az adatok ezen célból való titkosításával történik.

 

5. Alkalmazandó jog és joghatóság:

Általánosságban elmondható, hogy a portálon található szolgáltatások nyújtásából eredő kapcsolatokra a spanyol jogszabályok és joghatóságok vonatkoznak, különösképpen a Személyes Adatok védelméről szóló 1999. december 13-i 15 sz. Organikus Törvény, valamint az 1999. december 13-i 15 sz. organikus törvényt jóváhagyó 2007. december 21-i 1720 sz. királyi rendelet által megállapított, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozások.

Amennyiben bármilyen kérdése, kételye támad, a következő elérhetőségeken talál meg minket:

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:

Név / cégnév: EK Auto Hungary Kft

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108. Anna-ház

Levelezési cím: 2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108. Anna-ház

E-mail: info@ekauto.net

Telefon: +36 70 977 5055

Közösségi Adószám: HU14276185

Cégjegyzékszám: 13−09−119357
 

JOGI NYILATKOZAT

Az Ön személyes adatainak védelme az EK Auto Hungary Kft.(2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108. Anna-ház) és partnerei számára kiemelt fontosságú. Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat)

Weboldalunk egyes szolgáltatásaihoz felhasználóinknak regisztrációs űrlapot kell kitölteniük. A regisztráció során hozzánk eljutott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat a legteljesebb körültekintéssel óvjuk az illetéktelenektől. Harmadik félnek való kiadásuk csakis a törvényben előírt esetekben történhet meg.

Azokat az információkat, amelyek a felhasználók egyedi elérésére alkalmasak (mint például az e-mail címeket) csakis a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, esetenként, nem kiemelkedő gyakorisággal, tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak.

A felhasználók fizikai (nem internetes) elérésére alkalmas adataidat kizárólag akkor gyűjtjük, ha az adott szolgáltatás, akció jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Ezen adatokat csakis erre, a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra használjuk, harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át (kivéve a törvény által előírt eseteket).

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Webshopunkat használva ezen adatvédelmi politika feltételeit elfogadod, és engedélyezed számunkra adataid használatát az itt leírtak alapján.